Сообщения

Дефектология тәлим бағдары студентлери белгилер арқалы сөйлесиў дөгерегинде бос ўақытларын өткермекте

ОЛАР АРАСЫНДА ТАЛАНТЛЫ БАЛАЛАР ЖҮДӘ КӨП

Майыплығы болған перзенти бар аналарға напақа төленеди